65 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Łódź, Teatr Wielki, 31.05 - 2.06. 2002

Choroba wieńcowa 2002: postępy diagnostyki obrazowej i farmakoterapii.

Prace przyjęte do prezentacji w formie plakatu

<< Powrót na stronę główną


MP - plakat moderowany

Każdy plakat moderowany będzie przedstawiany w formie 4-minutowej prezentacji, a jej ocena wraz z kwalifikacją Recenzentów zadecydują o przyznaniu 3 nagród za najlepsze prace oryginalne.

P - plakat zaplanowany do Sesji Posterowej 1 (P15-P46) lub Sesji Posterowej 2 (P47-P64 oraz wszystkie MP).

Sesja Posterowa 1: Kuluary, g. 9.00-14.00 dn.1.6.2002: plakaty P15 - P46
g. 8.30-9.00 przygotowanie plakatu;
g. 9.30 -10.00 prezentacja (Autor powinien być obecny przy plakacie)

Sesja Posterowa 2: Kuluary, g. 16.00 (1.06.2002) - 11.00 (2.06.2002) : plakaty MP1 - MP14 i P47 - P64.
g. 15.30-16.00 przygotowanie plakatu;
g. 10.30 -11.00 (2.06) prezentacja (Autor powinien być obecny przy plakacie)

Moderowana Sesja Posterowa: Kuluary, g. 9.00-10.30 dn. 2.6.2002, Przewodniczący: prof. Z. Gąsior, doc. M. Kuch
Ocena prezentacji pracy w ramach tej sesji wraz z punktacją Recenzentów zadecydują o przyznaniu 3 nagród za najlepsze prace oryginalne.
Wymiary plakatu (MP oraz P): 150cm wysokość, 100 cm szerokość.


PLAKATY MODEROWANE

MP-1
Maria Olszowska, Marta Hlawaty, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Ocena perfuzji mięśnia sercowego przy zastosowaniu echokardiografii kontrastowej z użyciem Optisonu w porównaniu ze scyntygrafią perfuzyjną serca (SPECT).

MP-2
Janusz Kochman, Clemens von Birgelen*, Grzegorz J Horszczaruk, Krzysztof J Filipiak, Joanna Wilczyńska, Zenon Huczek, Grzegorz Opolski.
Akademia Medyczna w Warszawie, *Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Essen, Niemcy
Ocena remodelingu naczyniowego u chorych z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST- badanie z zastosowaniem ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS).

MP-3
Bożena Werner, Maria Wróblewska-Kałużewska, Małgorzata Gołąbek.
Akademia Medyczna w Warszawie
Echokardiograficzna diagnostyka anomalii wieńcowych u dzieci.

MP-4
Mieczysław Pasowicz, Małgorzata Konieczyńska, Piotr Klimeczek, Tadeusz Przewłocki, Piotr Podolec, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Przydatność wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych Calcium Scoring w ocenie prawdopodobieństwa występowania zwężeń w tętnicach wieńcowych.

MP-5
Mieczysław Pasowicz, Piotr Klimeczek, Tadeusz Przewłocki, Artur Kozanecki, Małgorzata Konieczyńska, Piotr Pieniązek, Krzysztof Żmudka, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Wykrywanie i ocena zwężeń tętnic wieńcowych zastosowaniem wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej (MSCT) - wstępne wyniki

MP-6
Nader El-Massri, Agnieszka Okraska, Jadwiga Nessler, Urszula Czubek, Jarosław Zalewski*, Andzrej Gackowski, Grzegorz Gajos, Dariusz Dudek**, Krzysztof Żmudka*, Wiesława Piwowarska.
Klinika Choroby Wieńcowej Kraków, * Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Kraków, ** II Klinika Kardiologii Kraków
Ocena funkcji skurczowej mięśnia lewej komory u pacjentów z ostrym zawałem serca leczonym metodą ułatwionej angioplastyki wieńcowej.

MP-7
Piotr Sonecki, Zbigniew Łebek, Jacek Gabryel, Przemysław Żółciński, Jolanta Gabryel, Lidia Popielska-Łebek, Sławomir Foremny, Piotr Kardaszewicz.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Częstochowa
Przezklatkowa dopplerowska echokardiograficzna ocena rezerwy wieńcowej w prawej tętnicy wieńcowej

MP-8
Michał Ciesielczyk, Paulina Wejner-Mik, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Drożdż, Michał Plewka, Wojciech Religa, Jan Zbigniew Peruga, Jarosław D Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Wartość echokardiografii kontrastowej podczas testu obciążeniowego z dipirydamolem dla wykrycia krytycznych zwężeń w naczyniach wieńcowych - doświadczenia wstępne.

MP-9
Andrzej Gackowski, Richard Isnard, Michel Komajda.
Dept.of Coronary Disease, Institute of Cardiology Kraków, Poland, * Hospital Pitie Salpetriere Paris, France
Short-term prognostic value of serum BNP concentration in patients hospitalized for decompensated heart failure - preliminary results.

MP-10
Jadwiga Moll, Katarzyna Młudzik, Tomasz Moszura, Paweł Dryżek, Katarzyna Ostrowska, Anna Sysa-Dedecjus, Andrzej Sysa, Jacek Moll
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Tętnice wieńcowe w odległych wynikach po korekcji anatomicznej przełożenia wielkich pni tętniczych.

MP-11
Marcin Fiutowski, Tomasz Waszyrowski, Maria Krzemińska-Pakuła*, Jarosław D Kasprzak*
O. Kardiologii III Szp. Miejski im Dr K. Jonschera Łódź, * Klinika Kardiologii IMW AM w Łodz
i Rokowanie w ostrych incydentach wieńcowych powikłanych kardiogennym obrzękiem płuc.

MP-12
Zbigniew Gąsior, Marek Cisowski*, Andrzej Bochenek*, Maria Trusz-Gluza*, Janusz Drzewiecki, Agnieszka Drzewiecka-Gerber, Andrzej Jaklik.
I Klinika Kardiologii ŚAM Katowice, * I Klinika Kardiochirurgii ŚAM Katowice
Transcutaneous Doppler assessment of flow in grafted mammary artery after minimal invasive surgery: 2-year follow-up

MP-13
Karina Wierzbowska, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
The utility of standarized Valsalva maneuver for the assessment of left ventricular diastolic dysfunction.

MP-14
Przemysław Dryja, Jarosław Drożdż, Tomasz Wcisło, Jarosław D Kasprzak, Anna Kopff, Michał Ciesielczyk, Tomasz Jeżewski, Jakub Foryś, Katarzyna Kołodziej, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Czynniki rokownicze w idiopatycznej kardiomiopatii zastoinowej- znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dP/dt.

POZOSTAŁE PLAKATY

P-15
Michał Ciesielczyk, Jarosław Drożdż, Radosław Kręcki, Jarosław D Kasprzak, Michał Plewka, Waldemar Rogowski, Łukasz Chrzanowski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Parametry tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w ocenie rokowania chorych z chorobą niedokrwienną serca.

P-16
Michał Plewka, Jarosław Kasprzak, Jarosław Drożdż, Michał Ciesielczyk, Michał Kidawa, J Zbigniew Peruga, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Prędkość skurczu mięśnia sercowego badana metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej jako wykładnik dysfunkcji lewej komory.

P-17
Edyta Płońska, Maciej Lewandowski, Irmina Kossuth, Andrzej Wojtarowicz, Małorzata Peregud, Robert Kaliszczak, Danuta Drechsler.
Pomorska Akademia Medyczna Szczecin
Wartość prognostyczna wyniku dodatniego echokardiograficznego testu obciążeniowego ze stymulacją lewego przedsionka (TAP) dla przewidywania przeżywalności i poważnych zdarzeń kardiologicznych. 10-letnia obserwacja.

P-18
Elżbieta Krzyminska, Grażyna Świątecka, Piotr Lass*, Grzegorz Romanowicz*.
II Klinika Chorób Serca Akademii Medycznej w Gdańsku, * Zakład Medycyny Nuklearnej Gdańsk
Zmodyfikowany wskaźnik przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory serca w rozpoznawaniu zaburzeń perfuzji u okołomenopauzalnych kobiet w czasie próby echokardiograficznej dobutaminowej i scyntygrafii perfuzyjnej z technetem 99m-MIBI

P-19
Bożena Sobkowcz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Wrocław
Naturalna historia przebudowy lewej komory po jedynym zawale serca w ocenie echokardiograficznej

P-20
Łukasz Chrzanowski, Jarosław Drożdż, Michał Ciesielczyk, Anna Kopf, Michał Plewka, Paulina Wejner-Mik, Jarosław D. Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła
Klinika Kardiologii IMW, Akademia Medyczna w Łodzi
Zmiany miażdżycowe i podatność aorty - czy reprezentują ten sam aspekt miażdżycy?

P-21
Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Michał Ciesielczyk, J Zbigniew Peruga, Jarosław D Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Quantification of myocardial contractility using spectral tissue Doppler echocardiography in patients with ischemic and nonischemic cardiomyopathy.

P-22
Tomasz Kukulski, Fadi Jamal*, Jan D'hooge*, Bart Bijnens*, Agata Duszanska, Zbigniew Kalarus, Sutherland George*.
Sląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, * Gasthuisberg Hospital Leuven, Belgia
Acute changes in systolic and diastolic events during clinical coronary angioplasty: a comparison of regional velocity, strain rate, and strain measurement.

P-23
Karina Wierzbowska, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Age-dependency of early and atrial wave propagation velocities in healthy persons.

P-24
Karina Wierzbowska, Jarosław Drożdż, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Tissue doppler diastolic velocities allow the differentiation between normal and pseudonormal mitral inflow pattern.

P-25
Maria Żyła-Frycz, Paweł Banaszak, Małgorzata Szkutnik, Anna Baranowska, Tomasz Kukulski, Jacek Białkowski.
Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze
Przydatność echokardiografii w diagnostyce i przezskórnym zamknięciu pozawałowego VSD.

P-26
Agata Leśniak-Sobelga, Maria Olszowska, Magdalena Kostkiewicz, Marta Hlawaty, Piotr Podolec, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Vena contracta width (VCW) - jako wskaźnik niedomykalności zastawki mitralnej. Analiza porównawcza z badaniami angiograficznymi.

P-27
Maria Olszowska, Marta Hlawaty, Anna Kabłak-Ziembicka, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Rola obrazowania harmonicznego i echokardiografii kontrastowej w poprawie wizualizacji wsierdzia lewej komory serca.

P-28
Ewa Sędziwy, Piotr Podolec, Piotr Pieniążek, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Ocena kurczliwości odcinkowej lewej komory serca u chorych leczonych angioplastyką wieńcową podczas rocznej obserwacji

P-29
Wojciech Kosmala, Adam Spring, Monika Przewłocka-Kosmala.
Akademia Medyczna Wrocław
Doppler diastolic indexes as predictors of myocardial ischemia during stress dobutamine echocardiography

P-30
Ewa Gaszewska-Żurek, Maria Paradowska*, Katarzyna Maślankiewicz, Agata Gruszka.
Śląska Akademia Medyczna Katowice, * Szpital Miejski Nr 6 Katowice
Ocena funkcji skurczowej lewej komory u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonych pierwotną angioplastyką, trombolizą i angioplastyką poprzedzoną trombolizą.

P-31
Andrzej Wojtarowicz, Danuta Drechsler, Robert Kaliszczak, Małgorzata Peregud, Edyta Płońska.
Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin
Wpływ obciążeniowej próby dobutaminowej na prędkość propagacji napływu do lewej komory.

P-32
Ireneusz Jedliński, Marek Michalski*, Rafał Dankowski*, Kajetan Poprawski*, Krystyna Zawilska**, Michał Wierzchowiecki*, Bogdan Pawlak***.
Szpital Józefa Strusia w Poznaniu, * II Klinika Kardiologii Poznań, ** Oddział Chorób Wewnętrznych i Hematologii Poznań, *** Klinika Radiologii Poznań
Decrease of pulmonary hypertension correlates with degree of mitral regurgitation assessed using PISA measurement in patients with dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy.

P-33
Ireneusz Jedliński, Marek Michalski*, Rafał Dankowski*, Kajetan Poprawski*, Michał Wierzchowiecki*, Bogdan Pawlak**.
Szpital Józefa Strusia w Poznaniu, * II Klinika Kardiologii Poznań, ** Klinika Radiologii Poznań
Left ventricular diastolic functionand coronary flow reserve in low-symptomatic patients with primary dilated cardiomyopathy during bisoprolol therapy.

P-34
Miklos D Kertai, Eric Boersm, Rosa Sicari*, Gilbert J L'Italien**, Joeroen J Bax, Jos RTC Roelandt, Don Poldermans.
Thoraxcentre, Erasmus Univ. Rotterdam, the Netherland, * CNR Institute of Clinical Physiology, Pisa, Italy, **Bristol-Myers Squibb, Pharmaceutical Research Institute, Wallingford, CT, USA
Which stress test is superior for perioperative cardiac risk stratification in patients undergoing major vascular surgery?

P-35
Tomasz Wcisło, Jarosław Drożdż, Przemysław Dryja, Jarosław D Kasprzak, Anna Kopff, Michał Ciesielczyk, Tomasz Jeżewski, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Prognostyczne znaczenie dopplerowskiej oceny skurczowego przyrostu ciśnienia w lewej komorze serca dP/dt z niewydolnością krążenia o etiologii niedokrwiennej.

P-36
Jarosław D Kasprzak, Michał Ciesielczyk, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Anna Kopff, Jakub Foryś, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Feasibility of realtime detection of myocardial perfusion using Coherent Contrast Imaging.

P-37
Anna Kośmider, Janusz Zasłonka, Ryszard Jaszewski, Maciej Kośmider, Radosław Zwoliński, Andrzej Walczak, Mirosław Bitner, Elżbieta Szymańska
Szpital Kliniczny Nr 3 im. S. Sterlinga w Łodzi
Znaczenie śródopereacyjnego echokardiograficznego badania przezprzełykowego w plastyce zastawki mitralnej - wyniki wczesne i odległe - 4 letnia obserwacja kliniczna 1998-2001.

P-38
Katarzyna Ostrowska, Jadwiga Moll, Tomasz Moszura, Jolanta Binikowska, Elżbieta Makowiecka, Andrzej Sysa, Jacek Moll.
Instytut Centrum Zdowia Matki Polki Łódź
Nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej u dzieci - ocena wyników leczenia operacyjnego.

P-39
Jadwiga Moll, Marek Kopala, Katarzyna Młudzik, Andrzej Sysa, Maciej Moll, Katarzyna Ostrowska, Jacek Moll.
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź
Echokardiograficzna ocena wyników operacji met. Rossa u dzieci powyżej 2 lat od operacji.

P-40
Iwona Korzeniowska-Kubacka, Elżbieta Florczak*, Magdalena Makowiecka-Cieśla*, Anna Klisiewicz**, Ryszard Piotrowicz.
Instytut Kardiologii K/Z Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawa, * Instytut Kardiologii Klinika Nadciśnienia Tętniczego Warszawa, ** Instytut Kardiologii Zakład Diagnostyki Nieinwazyjnej Warszawa
Wczesne wykrywanie dysfunkcji mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym na podstawie sejsmokardiografii.

P-41
Mieczysław Pasowicz, Piotr Klimeczek, Tadeusz Przewlocki, Renata Trela-Kolasa, Ewa Wicher-Muniak, Robert Banyś, Wieslawa Tracz.
Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński Kraków
Ocena żywotności mięśnia sercowego u chorych po zawale serca metodą rezonansu magnetycznego MRI (kombinacja testu z małą dawką dobutaminy i badania kontrastowego) - wstępne wyniki

P-42
Lidia Tomkiewicz-Pająk, Piotr Podolec, Wiesława Tracz.
Instytut Kardiologii Kraków
Ocena rokowania u chorych z niewydolnością serca w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej

P-43
Katarzyna Mizia-Stec, Tadeusz Mandecki, Barbara Zahorska-Markiewicz, Joanna Janowska, Ewa Jastrzębska-Maj, Andrzej Szulc, Zbigniew Gąsior.
Śląska Akademia Medyczna Katowice
Cytokines activation in patients with coronary heart disease and left ventricular systolic function

P-44
Leszek Przemysław, Janas Jadwiga, Biederman Andrzej, Klisiewicz Anna, Browarek Aldona, Różański Jacek, Szufladowicz Marek, Rywik Tomasz, Kopacz Mieczysław, Korewicki Jerzy.
Instytut Kardiologii Warszawa
Niewydolność serca u pacjentów z przeciążeniem objętościowym, a stopień aktywacji neurohumoralnej i prozapalnej.

P-45
Kalina Kawecka-Jaszcz, Agnieszka Olszanecka, Tatiana Kouznetsova*, Eva Brand**, Andriej Ryabikov*, Katrzyna Stolarz, Stefan-Martin Herrmann**, Jan A Staessen***.
I Cardiac Department, Medical College, Jagiellonian University Kraków Poland
*Institute of Internal Medicine, Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences Novosibirsk, Russia
** Department of Internal Medicine, Benjamin Franklin Medical Centre, Freie Universitat Berlin, Germany
*** Study Coordinating Centre, Laboratory of Hypertension, University of Leuven, Belgium
Association between left ventricular diastolic function and the G protein beta 3 subunit gene (GNB3) polymorphism in European populations - on behalf of the EPOGH Investigators

P-46
Leszek Przemysław, Szperl Małgorzata, Janas Jadwiga, Klisiewicz Anna, Biederman Andrzej, Browarek Aldona, Kopacz Mieczysław, Rywik Tomasz, Korewicki Jerzy.
Instytut Kardiologii Warszawa
Zmiany ekspresji fosfolambanu i wapniowej ATP - azy siateczki sarkoplazmatycznej w niewydolność serca u pacjentów z przeciążeniem objętościowym.

P-47
Witold Dubaniewicz, Marcin Gruchała, Marcin Fijałkowski, Andrzej Koprowski, Andrzej Wojtowicz, Bartosz Curyłło, Andrzej Rynkiewicz
Akademia Medyczna w Gdańsku
Wpływ polimorfizmów genu enzymu konwertującego angiotensynę oraz genu receptora angiotensyny II na wymiary oraz masę lewej komory serca wśród pacjentów z angiograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

P-48
Katarzyna Mizia-Stec, Barbara Zahorska-Markiewicz, Tadeusz Mandecki, Joanna Janowska, Ewa Jastrzębska-Maj, Andrzej Szulc, Leszek Szymański, Zbigniew Gąsior.
Śląska Akademia Medyczna Katowice
ACE-inhibitors and serum cytokines and adhesion molecules levels in patients with coronary artery disease

P-49
Teresa Barbara Domagała, Marek Sanak, Magdalena Rybak, Wojciech Sydor, Andrzej Szczeklik
Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński Kraków
Wpływ mutacji C677T i A1298C genu MTHFR na profil stężeń homocysteiny

P-50
Anna Kopff , Edward Kowalczyk*, Jarosław Drożdż, Jarosław D Kasprzak, Józef Kędziora**, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
* Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi
** Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wpływ donorów tlenku azotu na procesy oksydacyjne ustroju na modelu zwierzęcym

P-51
Anna Kopff , Jarosław Drożdż, Edward Kowalczyk*, Maria Kopff*, Józef Kędziora**, Maria Krzemińska-Pakuła.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
* Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi, ** Akademia Medyczna w Bydgoszczy
Wpływ suplementacji argininą na procesy oksydacyjne

P-52
Edward Koźluk, Zbigniew Kotliński, Agnieszka Piątkowska, Piotr Lodziński, Franciszek Walczak.
Instytut Kardiologii Warszawa
Stymulacja dwuprzedsionkowa u pacjentów z napadowym migotaniem przedsionków po zabiegach rewaskularyzacyjnych.

P-53
Mikhas Zakhareuski, Alexander Mrochek, Alexander Bulgak.
Medical Academy Of Postgraduate Education, Mińsk Białoruś
Atrial pacing induced changes of the signal-averaged electrocardiogram in patients after myocardial infarction.

P-54
Janusz Popaszkiewicz
II Klinika Chorób Serca AM w Gdańsku
Prognostic value of ST segment depression in 24 hour ambulatory ECG in apparently healthy volunteers in terms of risk of clinical episode of CHD in 10 years follow up.

P-55
Maciej Karcz, Lidia Chojnowska, Wojciech Zaręba*, Witold Rużyłło.
Instytut Kardiologii Warszawa
* University of Rochester, Rochester NY, USA
Prognostic significance of QRS duration and morphology in patients with non-ischaemic dilated cardiomyopathy

P-56
Jakub Foryś, Jan Peruga, Wojciech Religa, Michał Plewka, Jarosław Drożdż, Michał Kidawa, Maria Krzemińska-Pakuła, Jarosław Kasprzak.
Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
Nitroglycerine infusion after coronary angioplasty does not influence a short-term outcome-NAPI study.

P-57
Katarzyna Kołodziej, Tomasz Rechciński, Jarosław Kasprzak, Maria Krzemińska-Pakuła, Wiesława Rudnicka*, Magdalena Chmiela*.
Klinika Kardiologii IMW AM Łódź
* Zakład Biologii Infekcyjnej UŁ Łódź
Seropozytywność wobec Helicobacter pylori i Chlamydia sp. a choroba wieńcowa.

P-58
Barbara Bętkowska-Korpała, Piotr Jankowski, Kalina Kawecka-Jaszcz.
I Klinika Kardiologii Collegium Medicum UJ Kraków
Efekty leczenia uzależnienia od nikotyny osób z chorobami układu krążenia, a motywacja i poczucie koherencji.

P-59
Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Med Warszawa
Plasma homocysteine and traditional risk factors of atherosclerosis among young, healthy Polish men.

P-60
Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska, Marek Naruszewicz
Instytut Żywności i Żywienia Warszawa
Plant sterol-enriched margarine lowering CRP and oxidized- LDL.

P-61
Joanna Ciosek, Anna Wycisk, Ewa Gaszewska-Żurek, Michał Tendera
S.P. Szpital Kliniczny Nr 7 GCM ŚAM Katowice
Patients above 70 years old hospitalized in 3rd Department of Cardiology, Katowice.

P-62
Marcin Grabowski, Krzysztof J. Filipiak*, Grzegorz Karpiński**, Przemysław Stolarz**, Adam Rdzanek**, Robert Rudowski, Grzegorz Opolski**.
Klinika Kardiologii AM, Zakład Informatyki Med. AM Warszawa, *. Klinika Kardiologii AM, Zakład Farmakologii AM Warszawa, ** Klinika Kardiologii AM Warszawa
Rozkład stężeń lipidów wśród lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu PTK

P-63
Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Robert Czarnecki, Jarosław Wiśniewski, Jacek Janczak, Wojciech Kwiatkowski, Jerzy Adamus.
Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Med Warszawa
Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji młodych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.

P-64
Krzysztof Makowiecki, Zofia Krasnopolska, Paweł Morawski, Michał Piłkowski, Aneta Wróblewska, Karim Al-Fohaidi, Wojciech Łada.
Akademia Medyczna w Warszawie, Szpital Sródmiejski Warszawa
Atrial fibrillation cardioversion approach influenced by health care.


<< Powrót na stronę główną
65 Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa KardiologicznegoCo nowego | Nowości piśmiennictwa | Konferencje | Kardiologia Polska
Informacje o PTK | Ośrodki | Historia | Szukaj | Strona główna | English version

Copyright © Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 1997-2002 - Nota prawna