65 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Łódź, Teatr Wielki, 31.05 - 2.06. 2002

Choroba wieńcowa 2002: postępy diagnostyki obrazowej i farmakoterapii.

Patronat Konferencji sprawuje
Premier Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Miller.
Zaproszenie:
   Szanowne Koleżanki,
   Szanowni Koledzy,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 65 Konferencji Naukowej PTK, która odbędzie się w Łodzi w dniach 31.05. - 02.06.2002.
W oparciu o doświadczenia poprzednich trzech Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK stworzony został bogaty program naukowo-dydaktyczny, obejmujący sesje plenarne, sympozja edukacyjne, demonstracje ciekawych echokardiogramów oraz sesje plakatowe służące prezentacji prac oryginalnych dotyczących choroby wieńcowej. Oczekujemy, że Konferencja będzie doskonałą okazją do dyskusji i wymiany poglądów z wybitnymi specjalistami z kraju i z zagranicy.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 65 Konferencji Naukowej PTK połączonej z IV Konferencją Sekcji Echokardiografii PTK.

Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński

Współprzewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. M. Krzemińska-Pakuła
Dr hab. med. JD. Kasprzak
Doc. dr hab. P. Hoffman
Dr n. med. J. DrożdżAdres Komitetu Organizacyjnego i Sekretariatu Konferencji:
Klinika Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej AM w Łodzi
Szpital im. Wł. Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
tel/fax (42) 6539909, (42) 6515480
E-mail: konferencja2002@ptkardio.pl

Internet: http://konferencja2002.ptkardio.pl


Informacje ogólne
 • Miejsce obrad: Łódź, Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego 1

  Centralna Recepcja Konferencji będzie czynna w hallu Teatru Wielkiego w dniach:
  31.05.2002: godz. 10.00-18.00
  01.06.2002: godz. 8.00-18.00
  02.06.2002: godz. 8.00-13.00

  GŁÓWNI SPONSORZY: MSD, PFIZER, SERVIER

 • Numer konta dla opłat rejestracyjnych i rezerwacji miejsc hotelowych:
"P.T. Łódź" - Bank Zachodni WBK II O/Łódź 7710901304-0000000030002843 (ECHO)

Program ramowy:

31.V.2002. Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego 1, Łódź

14.00-15.00 Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Wielka Sala)

15.00-16.30 Sympozjum 1 (Duża Sala)
AVENTIS: Ostre zespoły wieńcowe - postępowanie oparte na wczesnej ocenie ryzyka
1. L. Poloński. Ocena ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych z i bez uniesienia odcinka ST.
2. J. Stępińska. Postępowanie oparte na ocenie ryzyka- w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem odcinka ST.
3. A. Budaj. Postępowanie oparte na ocenie ryzyka- w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.


15.00-16.30 Sympozjum 2 (Mała Sala)
POLFA KUTNO: Lisinopril w dużych badaniach klinicznych, inhibitory konwertazy - trudne pytania.
Przewodniczący: J.D. Kasprzak
1. J.D. Kasprzak. Wprowadzenie: Inhibitory konwertazy angiotensyny - historia, zastosowanie.
2. T. Pasierski. Inhibitor konwertazy jako lek pierwszego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
3. S. Grajek. Rola inhibitorów konwertazy w chorobie niedokrwiennej - czy tylko dysfunkcja śródbłonka?
4. K. Narkiewicz. Rola inhibitorów konwertazy w prewencji powikłań cukrzycy.


17.00-17.40 Uroczyste Otwarcie Konferencji (Duża Sala)
1. M. Krzemińska-Pakuła. Powitanie uczestników Konferencji
2. A. Cieśliński. Otwarcie Konferencji.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. T. Cieszyński - Honorowy Gość Konferencji
Narodziny ultrasonokardiografii - chwila wspomnień.

17.45-18.45 45 Sesja 1 - Inauguracyjna (Duża Sala)
Przewodniczący: M. Krzemińska-Pakuła, A. Cieśliński, P. Hoffman

1. H. Feigenbaum. 30 years of clinical echocardiography.
2. P. Fioretti. How can we assess myocardial ischemia?
3. H. Szwed. Porównanie parametrów echokardiograficznych i elektrokardiograficznych dla rozpoznawania niedokrwienia miokardium.

18.45-20.15 Sympozjum 3 (Duża Sala)
PFIZER: Statyny w świecie i w mojej praktyce lekarskiej
Przewodniczący: L. Ceremużyński
1. Najnowsze badania podstawowe i kliniczne: B. Bednarz, T. Chamiec
Komentują: Z. Kornacewicz-Jach, A. Cieśliński, L. Ceremużyński
2. Kiedy i komu podaję statyny: Z. Kornacewicz-Jach, A. Cieśliński, L. Ceremużyński


20.00 Koktajl powitalny - Pałac Poznańskich - zaprasza firma PFIZER

1.VI.2002. Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego 1, Łódź

09.00-10.30 Sesja 2 (Duża Sala): Echokardiografia w przewlekłej chorobie wieńcowej.
Przewodniczący: H. Szwed, W. Braksator

1. W.Braksator. Metodologia oceny czynności lewej komory w chorobie wieńcowej.
2. T. Pasierski. Miejsce metod obrazowych w diagnostyce choroby wieńcowej w świetle teorii Bayesa.
DEBATA: Echokardiografia obciążeniowa
3. B. Firek. Preferuję echokardiografię wysiłkową, ponieważ...
4. E. Płońska. Preferuję echokardiografię dobutaminową, ponieważ...

09.00-14.00 Sesja Plakatowa 1: Kuluary C, plakaty P15 - P46
przygotowanie plakatów: godz. 8.30-9.00
9.30 - 10.00 dyskusja (Autor powinien być obecny przy plakacie)


11.00-12.30 Sesja 3 (Duża Sala): Echokardiografia w ostrych zespołach wieńcowych.
Przewodniczący: W. Tracz, A. Cieśliński

1. A. Cieśliński. Ostre zespoły wieńcowe- nowe definicje, nowe możliwości terapii.
2. H. Feigenbaum. Echocardiography in acute myocardial infarction.
3. A. Szyszka. Powikłania mechaniczne ostrego zawału serca.
4. J. Drożdż. Rokowanie po zawale mięśnia sercowego - istotne parametry echokardiograficzne. Ocena żywotności.

12.45-13.45 Sympozjum z lunchem 4 (Duża Sala)
ACUSON - a SIEMENS Company: Technologia "Sequoia" - horyzonty echokardiografii
1. C. Marks (Londyn). Echocardiography, technology into clinical practice
2. P. Voci (Rzym). Coronary flow reserve.
3. P. Sonecki. Rezerwa wieńcowa - materiał własny.

14.00-15.30 Sympozjum 5 (Duża Sala)
MMSD: Wielkie badania kliniczne i codzienna praktyka w kardiologii
1. P. Ponikowski. Wyniki badania: Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension (LIFE).
2. J.D. Kasprzak. Jak wyniki badania Heart Protection Study wpłyną na codzienną praktykę kardiologiczną?
3. T. Pasierski. Statyny w ostrych zespołach wieńcowych z uwzględnieniem najnowszych standardów postępowania.

16.00-17.30 Sesja 4 (Duża Sala): Echokardiograficzne obrazowanie tętnic wieńcowych.
Przewodniczący: R. Gil, J.D. Kasprzak

1. W. Bodzoń. Przezklatkowa wizualizacja zwężeń tętnic wieńcowych.
2. R. Gil. Rezerwa wieńcowa - fizjologiczna ocena zwężeń w cath-labie.
3. J.D. Kasprzak. Echokardiografia przezprzełykowa a ocena tętnic wieńcowych.
4. J. Moll. Anomalie tętnic wieńcowych.

16.00-11.00 (2.6.02) Sesja Plakatowa 2: Kuluary C, plakaty MP1 - 14 i P47 - P64.
przygotowanie plakatów: godz. 15.30-16.00
10.30 -11.00 (2.6.02) dyskusja (Autor powinien być obecny przy plakacie)

16.00-17.30 Sesja 5 (Mała Sala): Warsztaty: Echokardiografia praktyczna w chorobie wieńcowej - posłuchajmy ekspertów.
Prowadzący: Z. Gąsior, P. Pruszczyk, P. Palka.


18.00-19.30 Sesja 6 (Duża Sala): Echokardiografia a leczenie zabiegowe choroby niedokrwiennej serca.
Przewodniczący: A. Szyszka, P. Podolec.

1. D. Poldermans. Prognostic stratification in general population and in special subgroups.
2. J. Andres. Śródoperacyjne monitorowanie w trakcie operacji wieńcowych.
3. H. Szwed. Rola echo przed i po operacji pomostów aortalno-wieńcowych.
4. Z. Gąsior: Jak obrazować pomosty wieńcowe?

18.00-19.30 (Mała Sala): Intrygujące echokardiogramy - prezentacje przypadków.
Przewodniczący: H. Feigenbaum, P. Hoffman

Prezentacje przypadków (4 minuty+3 minuty dyskusji)
1. M. Janion - Rzadkie powikłanie zawału serca
2. J. Kurzawski - Ciężarna z nieprawidłowym obrazem serca i aorty
3. A. Tomaszuk - Guz w zatoce niewieńcowej aorty
4. A. Domagała - Nieprawidłowy obraz prawej komory
5. P. Ścisło - TTE a rozwarstwienie aorty
6. P. Sonecki - Rezerwa wieńcowa / TTE: czy ma zastosowanie w praktyce?
7. T. Kawka-Urbanek - Wada wrodzona i wada nabyta
8. J. Moll - Dodatkowa jama serca / Przepływy w przegrodzie komór
9. E. Gaszewska-Żurek - Rzadkie powikłanie odległe CABG
10. A. Siwińska - Masa na sztucznej zastawce / Nietypowe zapalenie osierdzia
11. M. Knapp - Masa w jamie lewej komory
12. A. Tomaszewski - Anomalie naczyń wieńcowych

20.00 Spotkanie Towarzyskie - Restauracja Prestige ul. Pomorska 45/47

2.VI.2002. Teatr Wielki, Plac Dąbrowskiego 1, Łódź

09.00-10.30 Sesja 8 (Duża Sala): Perspektywy obrazowania w chorobie wieńcowej.
Przewodniczący: W. Banasiak, J. Drożdż

1. A. Gackowski.Czy mostki mięśniowe powodują niedokrwienie miokardium?
2. M. Kowalski. Użyteczność oceny naprężenia miokardium (strain rate imaging) w chorobie wieńcowej.
3. M. Pasowicz. Obrazowanie tętnic wieńcowych metodą CT.
4. R. Olszewski. Perfuzja mięśnia sercowego w echokardiografii kontrastowej czasu rzeczywistego.
5. M. Engelhardt. Recent developments in contrast echocardiography.

09.00-10.30 Sesja 9: Moderowana sesja plakatowa (Kuluary C).
Przewodniczący: Z. Gąsior, M. Kuch


11.00-12.30 Sesja 10 (Duża Sala): Niedokrwienna niedomykalność mitralna.
Przewodniczący: P. Hoffman, T. Pasierski

1. M Maciejewski. Ocena niedokrwiennej niedomykalności mitralnej
2. P. Szymański. Znaczenie niedokrwiennej niedomykalności mitralnej.
DEBATA
3. Z. Religa. Operuję umiarkowaną niedomykalność mitralną, gdyż...
4. J. Sadowski. Nie operuję niedokrwiennej niedomykalności mitralnej, gdyż...

12.30 Wielka Sala: Nagrody za najlepsze plakaty, zakończenie Konferencji.

12.45 Lunch dla uczestników Konferencji, Teatr Wielki - foyer.

Obie sale wykładowe będą wyposażone w komputer PC, wideoprojektor, magnetowid Super-VHS i rzutnik przezroczy 36mm.

W czasie konferencji do dyspozycji wykładowców pozostaje Pokój Prezentera (Teatr Wielki, poziom 2) wyposażony w magnetowid Super-VHS z wideoprojektorem, komputer oraz rzutnik przezroczy 36mm.

Uczestnictwo w Konferencji umożliwia zdobycie 20 punktów akredytacyjnych w zakresie medycyny wewnętrznej.


Program ramowy do ściągnięcia: program_lodz2002.doc


Wśród zaproszonych gości zagranicznych m. in.:

Harvey Feigenbaum
Paolo M. Fioretti
Don Poldermans
Prof Paolo Voci
Dr Christine Marks
Dr Marc Engelhardt

Rejestracja i zakwaterowanie

Rejestracja i zakwaterowanie uczestników organizowane jest przez firmę:
Przedsiębiorstwo Turystyczne "Łódź"
Centrum Obsługi Biznesu i Turystyki
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. (42) 632-10-30, fax (42) 636-96-50
Konto bankowe:
"P.T. Łódź" - Bank Zachodni WBK II O/Łódź 7710901304-0000000030002843 (ECHO)

Opłata rejestracyjna obejmuje:
 • udział w obradach i materiały konferencyjne,
 • wstęp na wystawę firm medycznych,
 • udział w spotkaniu towarzyskim w dniu 31.05.2002
 • lunch w dniach 01.06.2002 i 02.06.2002.


  Do dnia 31.03.2002: Po 31.03.2002:
  Rejestracja: 70 PLN 90 PLN
  Opłata jednodniowa: 30 PLN 50 PLN
  Zwolnieni z opłat: członkowie honorowi PTK, emerytowani członkowie PTK,
  studenci medycyny, lekarze-stażyści, pielęgniarki,
  prezenterzy zakwalifikowanych prac


  Zakwaterowanie
  Oferta hotelowa (ceny brutto, zawierają podatek VAT)
  Hotel Lokalizacja Pokój 1-osobowy Pokój 2-osobowy
  Centrum *** ul. Kilińskiego 59/63
  200
  290
  Światowit *** Al. Kościuszki 68
  180
  240
  Grand *** ul. Piotrkowska 72
  190
  240
  Savoy ** ul. Traugutta 6
  160
  230
  Mazowiecki ** ul. 28 pp.Strzelców
  Kaniowskich 53/57
  170
  230
  Polonia ** ul. Narutowicza 38
  150
  190
  Centrum Konfe-
  rencyjne UŁ **
  ul. Kopcińskiego 16
  120
  180

  Warunki rezerwacji:
  1. Formularz zamówienia rezerwacji prosimy przesłać w terminie do 30.04.2002 do PT Łódź wraz z przedpłatą w wysokości 50 PLN/doba.
  2. Biuro PT Łódź prześle do Państwa potwierdzenie rezerwacji zawierające koszt noclegów w hotelu w terminie 1 miesiąca.
  3. W terminie do 30.04.2002 prosimy wpłacić całą należność na konto PT Łódź. Brak pełnej wpłaty w tym terminie traktować będziemy jako rezygnację z rezerwacji.
  Terminy anulowania opłaty rejestracyjnej i hotelowej: (zwroty zostaną dokonane po Konferencji):
 • do dnia 15.05.2002 - zwrot 100% wpłaty w razie rezygnacji,
 • po dniu 15.05.2002 - wpłaty nie podlegają zwrotowi.

  Karta zgłoszenia - karta_zgloszenia.zip - 61 kB

  Komitet Naukowy Konferencji:

  Prezes PTK: Prof. dr hab. A. Cieśliński
  Współprzewodniczący:
  Prof. dr hab. M. Krzemińska-Pakuła
  Doc. dr hab. P. Hoffman
  Dr hab. med. J.D. Kasprzak
  Dr n. med. J. Drożdż
  Członkowie Zarządu Sekcji Echokardiografii PTK:
  Prof. dr hab. H. Szwed
  Doc. dr hab. A. Siwińska
  Doc. dr hab. T. Pasierski
  Dr n. med. W. Braksator

  Komitet Organizacyjny

  Przewodniczący: Dr hab. med. J.D. Kasprzak
  Dr n. med. J. Drożdż

  Sekretarz: Dr n. med. M. Plewka
  Skarbnik: Dr M. Ciesielczyk

  Członkowie: Dr n. med. A. Kopff
  Dr n. med. M. Żebrowski,
  Dr M. Borkowski,
  Dr M. Fiutowski,
  Dr J. Foryś
  Dr T. Jeżewski,
  Dr K. Kołodziej,
  Dr P. Mik-Wejner,
  Dr K. Wierzbowska


  Adres Komitetu Organizacyjnego i Sekretariatu Konferencji:

  Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi
  Szpital im. Wł. Biegańskiego,
  ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
  tel/fax +42 653 99 09
  E-mail: kasprzak@ptkardio.pl

  Ważne terminy:
  • do 01.03.2002: nadsyłanie streszczeń prac oryginalnych
  • do 31.03.2002: zniżkowa rejestracja (decyduje data przelewu)
  • do 15.04.2002: nadsyłanie interesujących echokardiogramów informacja o przyjęciu prac oryginalnych do prezentacji
  • do 30.04.2002: przesyłanie zamówień rezerwacji hotelowej do PT Łódź termin pełnej wpłaty za potwierdzoną rezerwację miejsc
  • do 15.05.2002: anulowanie opłaty rejestracyjnej i hotelowej ze zwrotem 100% wpłaty

 • Co nowego | Nowości piśmiennictwa | Konferencje | Kardiologia Polska
  Informacje o PTK | Ośrodki | Historia | Szukaj | Strona główna | English version

  Copyright © Polskie Towarzystwo Kardiologiczne 1997-2002 - Nota prawna